podziękowania

Praca nad obiektem trwała kilka lat. Pierwsze koncepcje powstały jeszcze w czasie studiów w pracowni profesora Mirosława Duchowskiego, który bardzo pomógł mi w pracy na koncepcją pracy. Później różne aspekty, szczególnie techniczne, konsultowałam z dużą ilością osób. Wszystkim chciałam bardzo podziękować i wymienić kilka osób i instytucji, które szczególnie mi pomogły. 

Projekt powstał przy współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Białystok.
Chciałam podziękować Magdalenie Godlewskiej, która była kuratorem projektu oraz całemu zespołowi pracowników Galerii Arsenał.
Dziękuję urzędnikom za wyrozumiałość i dobrą wolę przy załatwianiu spraw formalnych.

Chciałam również podziękować kilku osobom, które zupełnie bezinteresownie zaangażowały się w realizację mojego projektu, poświęcając dla mnie swój prywatny czas i służąc mi radą. Bez nich nie zrobiłabym nic. (nazwiska w kolejności alfabetycznej)
Jarosław Abramowicz
Aleksander Sosna
Sylwia Szeliga

Specjalne podziękowania należą się również firmie P. P. U. H. Widok, która podjęła się wykonania konstrukcji obiektu.

Szybę wykonała firma AGC Flatglas. Chciałam podziękować panu Ireneuszowi Szyndlarzowi za sympatyczną współpracę.

Aleksadra Czerniawska