wizualizacje

Kinooko - rysunek techniczny - A. Czerniawska i S. Szeliga
Kinooko - wizualizacja 1 - A. Czerniawska
Kinooko - wizualizacja 2 - A. Czerniawska

Kinooko - wizualizacja 3 - A. Czerniawska